PAC

Còn hàng

500.000₫

Hóa chất làm trong nước, lắng tụ các chất lơ lửng.

bao 50 kg

Sản phẩm liên quan

 Chi tiết

Giá 1.000.000₫

 Chi tiết

PAC

Giá 500.000₫

 Chi tiết

Giá 24.000.000₫

 
Chất lượng
Luôn đảm bảo để mang đến thành công
 
Hiệu quả
Đến từ nguyên liệu nhập khẩu 100%
 
Thành công
Đến từ chất lượng và hiệu quả của sản phẩm